ມັນໃຊ້ເວລາດົນປານໃດເພື່ອສະຫນອງທາງເລືອກໃນການອອກແບບສໍາລັບພວກເຮົາ?

2021-03-02

ຄໍາຕອບ: ເມື່ອພວກເຮົາຄິດໄລ່ລາຍລະອຽດ, ແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແຜນການຂອງເຈົ້າ, ພວກເຮົາສາມາດສະຫນອງການແຕ້ມຮູບໃນສາມມື້.
  • QR