ເຈົ້າສາມາດສົ່ງອຸປະກອນຂອງເຈົ້າໄປຫາສາງຂອງຂ້ອຍໃນກວາງໂຈວໄດ້ບໍ?

2021-03-02

ຄໍາຕອບ: ແມ່ນ, ແນ່ນອນ.
  • QR