ຂ້ອຍສາມາດຈັດສົ່ງສິນຄ້າຈາກຜູ້ສະຫນອງອື່ນໄປຫາໂຮງງານຂອງເຈົ້າໄດ້ບໍ? ແລ້ວໂຫຼດນຳກັນ?

2021-03-02

ຄໍາຕອບ: ແມ່ນແລ້ວ, ແນ່ນອນ, ພວກເຮົາມັກຈະຊ່ວຍລູກຄ້າເຮັດສິ່ງນີ້.
  • QR