ເຈົ້າຕ້ອງຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຈັກມື້?

2021-03-02

ຕອບ: ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນໃຊ້ເວລາປະມານ 7-10 ມື້.
  • QR